Podstrona: Committees / Wizytówka pracownika PRz

Committees

Member of the Program Committees of Scientific Conferences

 • 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems, FedCSIS 2023, Warsaw, Poland, 17-20 September, 2023
 • Selected Issues in Power Engineering, Electrical Engineering and Industry 4.0, Rzeszów, Poland, 30.11.2022.
 • XXII KKIO Software Engineering Conference, Poznań, Poland
 • 19th International Conference on Mobile Systems and Pervasive Computing, MobiSPC 2022, Niagara Falls, Canada, 9-11 August 2022
 • 17th Conference on Computer Science and Intelligence Systems, FedCSIS 2022, Sofia, Bulgaria, 4-7 September, 2022
 • IV Konferencja Naukowa Szybkie Prototypowanie, INDUSTRY 4.0 - Innowacyjne aplikacje dla przemysłu, Rzeszów, 23-24.09.2021
  (IV National Scientific Conference Rapid Prototyping, INDUSTRY 4.0  - Innovative applications for industry)
 • XXII KKIO Software Engineering Conference, Kraków, 21-23.09.2021
 • 15th International Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics WZEE 2021, Rzeszów, 11-13.09.2021
 • The 15th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS-2021),  Asan, Korea, 1-3.07.202
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Inżynierów, Rzeszów, 16.05.2021
  (National Scientific Conference of Young Engineers)
 • The 14th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS-2020), Lodz, 1-3.07.20120
 • INDUSTRY 4.0 – Innowacyjne rozwiązania cyber-fizyczne dla przemysłu, Rzeszów, 20.02.2020
  (INDUSTRY 4.0  Innovative cyber-physical solutions for industry)
 • XXI KKIO Software Engineering Conference, Białystok, 11-13.09.2019
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Inżynierów, Rzeszów, 30.05.2019
  (National Scientific Conference of Young Engineers)
 • III Krajowa Konferencja Naukowa Szybkie Prototypowanie Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary w Strukturze Przemysłu 4.0, Rzeszów, 12-14.09.2018.
  (III National Scientific Conference "Rapid Prototyping Modeling - Production - Measurements in the Industry 4.0")
 • XX KKIO Software Engineering Conference, Pułtusk, 27-29.09.2018
 • IX Konferencja Naukowa Symbioza Techniki i Informatyki, Muczne, 11-14.06.2018
  (IX Scientific Conference Symbiosis of Technology and Computer Science)
 • XIX KKIO Software Engineering Conference, Rzeszów, 14-16.09.2017

Member of the Organizing Committees of Scientific Conferences 

 • 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems, FedCSIS 2023, Warsaw, Poland, 17-20 September, 2023
 • Selected Issues in Power Engineering, Electrical Engineering and Industry 4.0, Rzeszów, Poland, 30.11.2022.
 • 17th Conference on Computer Science and Intelligence Systems, FedCSIS 2022, Sofia, Bulgaria, 4-7 September, 2022
 • V Konferencja Naukowa Something About IT Security, Rzeszów, 12.10.2021
  (IV Scientific Conference Something About IT Security)
 • 5th International Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics WZEE 2021, Rzeszów, 11-13.09.202
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Inżynierów, Rzeszów, 16.05.2021
  (National Scientific Conference of Young Engineers)
 • NDUSTRY 4.0 – Innowacyjne rozwiązania cyber-fizyczne dla przemysłu, Rzeszów, 20.02.2020
  (INDUSTRY 4.0  Innovative cyber-physical solutions for industry)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Inżynierów, Rzeszów, 30.05.2019
  (National Scientific Conference of Young Engineers)
 • IV Konferencja Naukowa Something About IT Security, Rzeszów, 22.05.2019
  (IV Scientific Conference Something About IT Security)
 • IX Konferencja Naukowa Symbioza Techniki i Informatyki, Muczne, 11-14.06.2018
  (IX Scientific Conference Symbiosis of Technology and Computer Science)
 • XIX KKIO Software Engineering Conference, Rzeszów, 14-16.09.2017
 • II Konferencja Naukowa - Współczesne Oblicza Informatyki, Jarosław, 12.10.2017
  (II Scientific Conference - Contemporary Computer Science Aspects)
 • XIII Scientific Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, Rzeszów, 4-8.05.2016
 • Konferencja z okazji 50-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej pn. „Wczoraj i Dziś – Badania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki", Rzeszów, 16.06.2015
  (Conference on the occasion of the 50th anniversary of the Faculty of Electrical and Computer Engineering of the Rzeszów University of Technology "Yesterday and Today - Research at the Faculty of Electrical and Computer Engineering")
 • XI Scientific Conference on Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics, Rzeszów/Czarna, 27-30.10.2013
 • International Conference of Science and Technology Scalnet’04, Kremenchuk, Ukraine, 26-30.09.2004

Member of the Organizing Committees of Industry Conferences, Specialized Workshops and Scientific Seminars

 • Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2021, Rzeszów, 20.05.2021 (World Telecommunication and Information Society Day - Podkarpacie 2021)
 • Seminarium naukowe pn. "CAx and RP methods in Industry 4.0", Rzeszów, 15.12.2020 (Scientific seminar "CAx and RP methods in Industry 4.0")
 • Projektanci Innowacji PFR – Warsztaty Design Thinking, Rzeszów, 06.02.2020
  (PFR Innovation Designers - Design Thinking Workshops)
 • Warsztaty pn. "Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji", Rzeszów, 28.11.2019
  (Workshops "Introduction to Artificial Intelligence")
 • Seminarium naukowe pn. "Metody przyrostowe w Industry 4.0", Rzeszów, 15.11.2019
  (Scientific seminar "Incremental methods in Industry 4.0")
 • Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2019, Rzeszów, 30.05.2019
  (World Telecommunication and Information Society Day - Podkarpacie 2019)
 • Konferencja “Forum IT dla Administracji”, Wieliczka, 11.04.2019
  (Conference "IT Forum for Administration")
 • Rzethon Coding Marathon 2018, Rzeszów, 8-9.12.2018
 • Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2018, Rzeszów, 24.05.2018
  (World Telecommunication and Information Society Day - Podkarpacie 2018)
 • Innovation Technology Conference, Rzeszów, 26.10.2017
 • Konferencja "Nowoczesne e-usługi w JST", Kielce, 29.06.2017
  (Conference "Modern e-services in local government")
 • Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2017, Rzeszów, 25.05.2017
  (World Telecommunication and Information Society Day - Podkarpacie 2017)
 • Kariera inaczej: a może Web Enterprise?, Rzeszów, 13-14.12.2016
  (Career differently: maybe Web Enterprise?)
 • Konferencja “Forum IT dla Administracji”, Rzeszów, 26.10.2016
  (Conference "IT Forum for Administration")
 • Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2016, Rzeszów, 19.05.2016
  (World Telecommunication and Information Society Day - Podkarpacie 2016)
 • Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2015, Rzeszów, 12-13.05.2015
  (World Telecommunication and Information Society Day - Podkarpacie 2018)
 • Konferencja „Konwergentne sieci komputerowe”, Rzeszów, 17.11.2011
  (Conference "Computer networks convergence")
 • Wiosenna Szkoła Teleinformatyki Alcatela, Rzeszów, 24.05.2005
  (Alcatel Teleinformatics Spring School)