Publications

Papers in scientific journals:

 1. A. Paszkiewicz, M. Bolanowski, P. Zapała: Phase Transitions in Wireless MESH Networks and Their Application in Early Detection of Network Coherence Loss,  Applied Sciences, 9(24), 5508, 2019, https://doi.org/10.3390/app9245508
 2. A. Paszkiewicz, K. Iwaniec: Evolutionary Approach Based on the Ising Model to Analyze Changes in the Structure of the IT Networks, Advances in Intelligent Systems and Computing: Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019, L. Borzemski et al. (Eds.), Springer International Publishing, ISBN: 978-3-030-30439-3, vol. 1050, pp. 48–57, 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-030-30440-9_6
 3. A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: Software for Integration of Manufacturing Resources in the Hybrid Cloud Model for Industry 4.0, Integrating Research and Practice in Software Engineering, Studies in Computational Intelligence, S. Jarząbek, A. Poniszewska-Marańda, L. Madeyski (Eds.), Springer International Publishing, vol. 851, pp. 223-236, 2020, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-26574-8_16
 4. M. Oleksy, G. Budzik, M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: Przemysł 4.0. Cz. II. Uwarunkowania w obszarze technologii wytwarzania i architektury systemu informatycznego w przetwórstwie tworzyw polimerowych, Polimery, Vol. 64, nr 5, pp. 32-36, 2019, DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.5.5
 5. A. Paszkiewicz, J. Węgrzyn, R. Pękala: Możliwości zastosowania oprogramowania Scilab do projektowania i modelowania sieci komputerowych, Edukacja – Technika - Informatyka, No 2 (28),  pp. 303-311, 2019.
 6. D. Mazur, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski, G. Budzik, M. Oleksy: Analysis of possible SDN use in the rapid prototyping process as part of the Industry 4.0, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, Vol. 67, No. 1, pp. 21-30, 2019, DOI: 10.24425/bpas.2019.127334
 7. A. Paszkiewicz, K. Iwaniec: Use of Ising Model for Analysis of Changes in the Structure of the IT Network, Advances in Intelligent Systems and Computing, Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2018 PART I, L. Borzemski et al. (Eds.), Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-99980-7, Vol. 852, pp. 65-77, 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-319-99981-4_7
 8. M.Bolanowski, A. Paszkiewicz: Detekcja anomalii w systemach autonomicznych Internetu Rzeczy, Elektronika no. 10, pp. 14-17, 2018.
 9. A. Paszkiewicz: The use of the power law for designing wireless networks, Computing in Science and Technology (CST 2018), ITM Web Conf., Vol. 21, 2018, https://doi.org/10.1051/itmconf/20182100012
 10. A. Paszkiewicz, P. Zapała: The modified metric for self-organization wireless MESH networks, Computing in Science and Technology (CST 2018), ITM Wecb Conf., Vol. 21, 2018, https://doi.org/10.1051/itmconf/20182100010
 11. M. Oleksy, G. Budzik, A. Sanocka-Zajdel, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski, R. Oliwa, Ł. Mazur: Industry 4.0. Part I. Selected applications in processing of polymer materials, Polimery, vol. 63, nr 7-8, pp. 52-56, 2018.,DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.7.7
 12. A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: Software development for modeling and simulation of computer networks: complex systems approach, Towards a Synergistics Combination of Research and Practice in Software Engineering, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-65207-8, vol .733, pp. 193-206, 2017.
 13. A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: Long-range dependence in DataCenter networks transmission, Measurement Automation Monitoring, vol. 63, no 8, pp. 275-277, 2017.
 14. A. Paszkiewicz: Wykorzystanie programowych generatorów ruchu sieciowego w nauce i dydaktyce, Edukacja – Technika - Informatyka, z.4 (18), str. 377-384, 2016.
 15. A. Paszkiewicz, M. Bolanowski, P. Zapała: Możliwości zastosowania wirtualizacji zasobów informatycznych w e-learningu, Edukacja – Technika - Informatyka, z.4 (18), s. 297-303, 2016.
 16. M. Bolanowski, A. Paszkiewicz, M. Wroński, R. Żegleń: Representativeness analysis and possible applications of partial network data flows, Measurement Automation Monitoring, vol. 62, no 1, pp. 29-32, 2016.
 17. M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: The use of statistical signatures to detect anomalies in computer network, Lecture Notes in Electrical Engineering, Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, Springer International Publishing Switzerland, ISBN 978-3-319-38545-7, vol. 324, pp.251-260, 2015.
 18. F. Grabowski, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: Wireless networks environment and complex networks, Lecture Notes in Electrical Engineering, Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, Springer International Publishing Switzerland, ISBN 978-3-319-38545-7, vol. 324, str. 261-270, 2015.
 19. M. Koniuszko, R. Pękala, A. Paszkiewicz: Wspomaganie certyfikacji witryn internetowych za pomocą urzędów lokalnych, Edukacja-Technika-Informatyka, no 4(6), str. 62-67, 2015.
 20. A. Paszkiewicz, R. Pękala: Analiza wydajności sieci konwergentnych za pomocą programowego generatora ruchu, Edukacja-Technika-Informatyka, no 3(13), str. 278-283, 2015.
 21. Z. Gomółka, E. Żesławska, B. Twaróg, A. Paszkiewicz: The use of the Circular Hough Transform for counting coins, Measurement Automation Monitoring, nr 9, vol. 61, pp. 434-437, 2015.
 22. A. Paszkiewicz, P. Więch, Z. Gomółka: Performance of a router based on NetFPGA-1Gb/s cards, Measurement Automation Monitoring, nr 9, vol. 61, pp.446-449, 2015.
 23. M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: Metody i środki zapewnienia dostępu do specjalizowanych zasobów laboratoryjnych, Edukacja-Technika-Informatyka, nr 5(2), str. 334-341, 2014.
 24. F. Grabowski, M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: Wykorzystanie teorii małych światów w e-learningu, Edukacja-Technika-Informatyka, nr 5(2), str. 245-251, 2014.
 25. F. Grabowski, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: Queuing in terms of complex systems, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio Ai Informatica AI: Informatica, no 3, vol.14, pp. 7-14, 2014.
 26. F. Grabowski, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: Load balancing of communication channels with the use of routing protocols, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio Ai Informatica, no.3, vol.14, pp. 77-85, 2014.
 27. A. Paszkiewicz, M. Bolanowski, P. Zapała, R. Żak: Stress test of network devices with maximum traffic load for second and third layer of ISO/OSI model, Pomiary Automatyka Kontrola nr 10, vol. 60, pp. 854-857, 2014.
 28. A. Paszkiewicz, M. Bolanowski, D. Zawodnik: Measurements of routing protocols performace for high-throughput computer networks in OPNET environment, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 10, vol. 60, pp. 858-861, 2014.
 29. F. Grabowski, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: Computer networks as complex systems in nonextensive approach, Journal of Applied Computer Science, vol. 21, no 2, pp.31-44, Łódź 2013.
 30. A. Paszkiewicz, M. Bolanowski, P. Zapała: Convergent  traffic in the environment of wireless MESH technology, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio Ai Informatica, vol. 13(2), pp. 83-95, Lublin 2013.
 31. M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: Performance test of network devices, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio Ai Informatica, vol. 13(2), pp. 29-36, Lublin 2013.
 32. M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: A set of connection network synthesis basis on the linear Diophantine constraints solution in area (0,1), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio Ai Informatica, vol. 13(1), pp. 11-21, Lublin 2013. 
 33. A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: The method for taking into account the indeterminacy in designing distributed connection systems, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 10, str. 1067-1069, 2013.
 34. F. Grabowski, M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: Self-organization and self-adaptation of computer networks in nonextensive approach, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 10, str. 1049-1053, 2013.
 35. M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: Nowy model detekcji zagrożeń w sieci komputerowej, Przegląd elektrotechniczny, nr 11, str. 308-311, 2013.
 36. F. Grabowski, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: Lokalne sieci bezprzewodowe w kontekście systemów złożonych, Przegląd elektrotechniczny, nr 11, str. 312-316, 2013.
 37. M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: Reconfiguration of logical communication channels, Journal of Theoretical and Applied Computer Science, vol. 7, no. 3, pp. 21-28, 2013.
 38. M. Hajder, A. Paszkiewicz: Interconnection distributed systems designed with hierarchical organization, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio Ai Informatica, pp. 177-184, Lublin 2008.
 39. A. Paszkiewicz, M. Hajder, W. Brusow: Multinomial Algorithm of Selecting Communication Means in Distributed Systems, XVI Konferencja Sieci i  Systemy Informatyczne,  ISBN 978-83-909161-1-8, Łódź 2008.
 40. M. Hajder, A. Paszkiewicz, W. Brusow: Selecting Communication Means for Distributed Systems with a Hierarchy Topology, X International PhD Workshop OWD 2008, Conference Archives PTETiS, vol. 25, ISBN 83-922242-4-8, pp. 561-566, 2008. 
 41. M. Hajder, A. Paszkiewicz: Selecting communication means in condition of incomplete information for distributed systems with hierarchy of topology, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 2A, pp.19-23, 2008.
 42. M. Hajder, A. Paszkiewicz: Selecting communication means in condition of incomplete information for distributed systems with hierarchy of topology, Systems, Modelling and Controls, ISBN 978-83-909816-2-8, Zakopane 2007.
 43. M. Hajder, A. Paszkiewicz: Metody uwzględniania nieokreśloności w projektowaniu systemów rozproszonych, XV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne – Teoria, Projekty, Wdrożenia, aplikacje, ISBN 978-83-7415-148-1, t.1, str. 97-100, Łódź 2007. 
 44. M. Hajder, A. Paszkiewicz: Efektywna metoda wielokryterialnego projektowania sieci komputerowych, Wysokowydajne sieci  – nowe technologie, WKŁ,  ISBN 83-206-1573-9, str. 221-232, Zakopane 2005.
 45. M. Hajder, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: Intuicja projektanta jako nieokreśloność przy projektowaniu sieci komputerowych, Współczesne problemy sieci komputerowych – nowe technologie, WNT 2004, ISBN 83-204-3010-0, str. 259-268, Zakopane 2004.
 46. M. Hajder, M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: Problems and perspectives of telecommunication systems development, International Conference of Science and Technology Scalnet’04, Scalable Systems and Computer Networks Design and Aplications, Ministry of Education and Science of Ukraine Kremenchuk State Polytechnical University, pp. 66-69, Kremenchuk 2004.
 47. H. Loutskii, M. Hajder, A. Paszkiewicz: Indeterminacy of parameters In design process, International Conference of Science and Technology Scalnet’04, Scalable Systems and Computer Networks Design and Aplications, Ministry of Education and Science of Ukraine Kremenchuk State Polytechnical University, pp. 48-51, Kremenchuk 2004.
 48. M. Hajder, A. Paszkiewicz: Indeterminacy in the systems and networks design, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio Ai Informatica, vol. 2, pp. 369-378, Lublin 2004.
 49. M. Hajder, M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: Integrated education system, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio Ai Informatica, vol.2, pp. 463-469, Lublin 2004.
 50. M. Hajder, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: Koszty budowy i eksploatacji systemów komunikacji optycznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Informatyka, z.1, str. 21-30, Rzeszów 2003.
 51. M. Hajder, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: Rozmieszczenie zasobów w klastrowych sieciach komputerowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Informatyka, z.1, Rzeszów 2003, str. 31-40.
 52. M. Hajder, M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: Ogólnodostępny system wspierania procesu edukacji i prac naukowo-badawczych LECTA, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Informatyka, z.2, str. 19-31, Rzeszów 2003.
 53. M. Hajder, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: Planowanie rozmieszczenia zasobów w rozproszonym systemie obliczeniowym, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Informatyka, z.2, str. 33-39, Rzeszów 2003.
 54. M. Hajder, M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: Design of improvement efficiency of multi-channel optical communication system criteria optimization, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio Ai Informatica, ISBN 83-227-2137-4, pp. 271-276, Lublin 2003.
 55. M. Hajder, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: Projektowanie topologiczne sieci WDM, X Konferencja Sieci I Systemy Informatyczne SiS, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, ISBN 83-88-742-45-0, t. 1, str. 77-89, Łódź 2002.
 56. M. Hajder, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski: The Network Product of The Method Generate Great Topology, Proceedings of the Sixth International Conference - Soft Computing and Distributed Processing - Rzeszów 2002, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ISBN 83-87658-28-6, vol. 25, pp.139-141, 2002.

Chapters in monographs:

 1. A. Paszkiewicz, P. Zapała: Przejścia fazowe w sieciowych strukturach informatycznych, Issues of Contemporary Computing Science - Zagadnienia współczesnej informatyki, T. Lewandowski i P. Hawro (red.), Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, ISBN: 978-83-65823-17-5, str. 109-122, 2017.
 2. A. Paszkiewicz, R. Żak, P. Zapała: QoS self-adaptive mechanisms in converged enterprise networks, Monographs in Applied Informatics, Computing in Science and Technology, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN: 978-83-7996-481-9 , pp. 138-151, Rzeszów 2017.
 3. M. Bolanowski, A. Paszkiewicz: Methods and means of creating applications to control a complex network environment, Scientific Papers of the Polish Information Processing Society Scientific Council, ISBN: 978-83-946253-5-1, pp. 151-160, 2017.
 4. A. Paszkiewicz, M. Bolanowski, P. Jasiczek, R. Pękala: Analysis of routing protocols for ad hoc networks based on VoIP traffic, Monographs in Applied Informatics, Computing in Science and Technology, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-140-5, pp. 57-70, Rzeszów 2015.
 5. M. Bolanowski, A. Paszkiewicz, T. Kwater, B. Kwiatkowski: The multilayer complex network design with use of the arbiter, Monographs in Applied Informatics, Computing in Science and Technology, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-140-5, pp. 116-127, Rzeszów 2015.
 6. Z. Gomółka, B. Twaróg, W. Żesławska, A. Paszkiewicz: Innovative approaches of video and image processing applied in modern computer, Monographs in Applied Informatics, Computing in Science and Technology, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-140-5, pp. 128-142, Rzeszów 2015.

Scientific editor of the monographs:

 1. P. Kosiuczenko, L. Madeyski, M. Ochodek, A. Paszkiewicz: Software Engineering Research for the Practice, Polish Information Processing Society, ISBN: 978-83-946253-5-1, 2017.