Podstrona: Scientific conferences and seminars / Wizytówka pracownika PRz

Scientific conferences and seminars

Papers presented at national and international conferences:

 1. "Evolutionary Approach Based on the Ising Model to Analyze Changes in the Structure of the IT Networks"
  40th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019, Wrocław, 15-17.09.2019.
 2. "Software integration of manufacturing resources in the hybrid cloud model for Industry 4.0"
  XXI KKIO Software Engineering Conference, Białystok, 11-13.09.2019.
 3. "Przemiany fazowe o charakterze strukturalnym w sieciach komputerowych"
  IV Scientific Conference – Something About IT Security, Rzeszów, 22.05.2019.
 4. "Use of Ising Model for Analysis of Changes in the Structure of the IT Network"
  39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2018 , Nysa,
  16-18.09.2018.
 5. "INDUSTRY 4.0 - Uwarunkowania w obszarze technologii wytwarzania i architektury systemu informatycznego w przetwórstwie tworzyw polimerowych"
  III Krajowa Konferencja Naukowa "Szybkie Prototypowanie Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary w Strukturze Przemysłu 4.0", Rzeszów, 12-14.09.2018.
 6. "Phase transitions in wireless MESH networks"
  The IXth Scientific Conference "Computing in Science and Technology", Muczne, 11-14.06.2018.
 7. Przemiany fazowe w sieciach informatycznych
  II Konferencja naukowa „Współczesne Oblicza Informatyki”, Jarosław, 12.10.2017.
 8. "Software development for modeling and simulation of computer networks: complex systems approach"
  XIX KKIO Software Engineering Conference, 14-16.09.2017, Rzeszów.
 9. Methods and means of creating applications to control a complex network environment
  XIX KKIO Software Engineering Conference, Rzeszów, 14-16.09.2017.
 10. Wykorzystanie modelu Isinga do analiz zmian w strukturze sieciowej - podejście ewolucyjne
  VIII Konferencja Naukowa „Symbioza Techniki i Informatyki”, Kiry, 8-11.06.2017.
 11. Projektowanie bezprzewodowych sieci Ad-Hoc w ujęciu sieci dowolnej skali
  VII Konferencja Naukowa „Symbioza Techniki i Informatyki”, Polańczyk, 9-12.06.2016.
 12. Using the power law for designing of wireless
  XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, Rzeszów, 04-08.05.2016.
 13. The modified metric for self-organization wireless MESH networks
  XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, Rzeszów, 04-08.05.2016.
 14. WLANs in the context of complex systems
  XI Scientific Conference on Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics, Rzeszów/Czarna, 27-30.10.2013.
 15. Computer networks as complex systems in nonextensive approach
  XV International Conference System Modelling and Control, Łódź, 23-24.09.2013.
 16. Convergent traffic in the environment of wireless MESH technology
  XII International Conference on Computer Science - research and application, Lublin, 14-16.05.2013.
 17. Budowa nowoczesnej infrastruktury sieciowej
  I Konferencja – Konwergentne Sieci Komputerowe, Rzeszów, 17.11.2011.
 18. Metody i środki równoważenia obciążenia w sieciach komputerowych
  I Konferencja – Konwergentne Sieci Komputerowe, Rzeszów. 17.11.2011.
 19. Mechanizmy zapewnienia redundancji połączeń na poziomie warstwy drugiej w sieciach o charakterze infrastruktury krytycznej
  I Krajowa Konferencja – Nowoczesne technologie informatyczne, Warszawa, 13-14.12.2012.
 20. Multinominal algorithm of selecting communication means in distributed systems
  XVI Konferencja „Sieci i Systemy Informatyczne”, Łódź, 23-24.10.2008.
 21. Selecting Communication Means for Distributed Systems with a Hierachy Structure 
  International PhD Workshop OWD 2008, Wisła, 18-21.10.2008.
 22. Metody uwzględniania nieokreśloności w projektowaniu systemów rozproszonych
  XV Konferencja „Sieci i Systemy Informatyczne”, 24-26.10.2007, Łódź.
 23. “Selecting communication means in conditions of incomplete information for distributed system with hierarchy topology”
  XII International Conference System Modellling and Control, Zakopane, 17-19.10.2007.
 24. Interconnection distributed systems designing with hierarchical organization
  Międzynarodowa Konferencja Informatyka – badania i zastosowania IBIZA 2007, Kazimierz Dolny, 08-10.02.2007.
 25. Metody syntezy modelu systemu obliczeniowego z połączeniami wielokanałowymi
  Międzynarodowa Konferencja Informatyka – badania i zastosowania IBIZA 2006, Kazimierz Dolny, 09-11.02.2006.
 26. Efektywna metoda wielokryterialnego projektowania sieci komputerowych
  XII International Science Conference on Computer Networks, Zakopane, 22-24.06.2005.
 27. Problems and perspectives of telecommunication systems development
  International Conference of Science and Technology Scalnet’04, Scalable Systems and Computer Networks Design and Aplications, Kremenchuk, Ukraine, 26-30.09.2004.
 28. “Indeterminacy in the systems and networks design
  International Conference of Science and Technology Scalnet’04, Scalable Systems and Computer Networks Design and Aplications, Kremenchuk, Ukraine, 26-30.09.2004.
 29. Intuicja projektanta jako nieokreśloność przy projektowaniu sieci komputerowych
  XI International Science Conference on Computer Networks, Zakopane, 23-25.06.2004.
 30. Integrated education system
  Informatyka – badania i zastosowanie IBIZA 2004, Kazimierz Dolny, 26-28.02.2004.
 31. Indeterminacy in the systems and networks design 
  Międzynarodowa Konferencja Informatyka – badania i zastosowania IBIZA 2004, Kazimierz Dolny, 26-28.02.2004.
 32. Design of improvement efficiency of multi-channel optical communication system criteria optimization
  Międzynarodowa Konferencja Informatyka – badania i zastosowania 2003, Kazimierz Dolny, 28.02.2003.
 33. Projektowanie topologiczne sieci WDM
  X Konferencja Sieci I Systemy Informatyczne SiS, Łódź, 10-13.10.2002
 34. “The Network Product of The Method Generate Great Topology
  Sixth International Conference on Soft Computing and Distributed Processing, Rzeszów, 24-25.06.2002.

Speeches at universities:

 1. Wykorzystanie prawa potęgowego w projektowaniu sieci bezprzewodowych
  Politechnika Rzeszowska, 18.05.2016.
 2. Dobór środków komunikacji w systemach rozproszonych z uwzględnieniem wielozadaniowego charakteru ich wykorzystania
  Politechnika Łódzka, 19.11.2009.
 3. Kryteria techniczno-ekonomiczne oceny struktur rozproszonych
  Politechnika Rzeszowska, 18.11.2008.
 4. Podział obszarów osiągalnych zadań na obszary specjalizacji
  Politechnika Rzeszowska, 10.06.2008.
 5. Metody efektywnego doboru środków komunikacji w wielozadaniowych systemach rozproszonych
  Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej, 15.01.2008.
 6. Wykorzystanie teorii hipergrafów w projektowaniu systemów połączeniowych
  Politechnika Rzeszowska, 14.11.2007.
 7. Dobór metod i środków komunikacji w systemach rozproszonych w warunkach niepełnej informacji
  Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej, 26.06.2007.
 8. Cykl życia obiektu a proces projektowania systemów rozproszonych
  Politechnika Rzeszowska, 06.03.2007.
 9. Metody uwzględniania niejednoznaczności w projektowaniu sieci komputerowych
  Politechnika Rzeszowska, 17.10.2006.
 10. Projektowanie hierarchicznych struktur połączeniowych
  Politechnika Rzeszowska, 24.05.2006.
 11. Wielokryterialne projektowanie systemów rozproszonych w warunkach nieokreśloności 
  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 29.06.2005.